BİNA

KÖPRÜ

VİYADÜKLER


Üst yapılarda meydana gelebilecek, dönme, çatlak, oturma gibi problemlerin takibi.

– Eğim Ölçerler (Tiltmetre & 3D Tiltmetre)
– B. Deformasyon Ölçerler (Strain Gauge)
– Çatlak Ölçerler (Crackmeter)
– Oturma Ölçerler
– Manyetik Oturma Kolonları
– Ekstansometreler

YOL

DEMİRYOLU

DOLGULAR


Yol, demiryolu ve dolgularda meydana gelebilecek oturma ve deplasmanların takibi.

– Basınç Hücreleri
– Eğim Ölçerler (Tiltmetre)
– Ekstansometreler
– Fiberoptik Gözlem
– Demiryolu İzleme Sistemleri

BARAJ

VE

GÖLETLER


Baraj, regülatör gibi su tutma yapılarında yer altı su hareketlerinin ve gövdede meydana gelen oturma ve deformasyonların izlenmesi ve veri toplama sistemlerinin kurulumu.

Su Seviyesi Ölçerler (Piezometre)
– Debi Ölçerler (Flowmetre)
– Basınç Hücreleri
– Ekstansometreler
– Oturma Ölçerler
– Birim Deformasyon Ölçerler (Strain Gauge)
– Sarkaç (Pendulum)
– Fiberoptik Gözlem

DERİN KAZI İKSA VE İSTİNAT YAPILARI


Derin kazıların takibi, deplasman ve yüklerin izlenmesi.

– İnklinometre Sistemleri
– Ankraj Yük Hücreleri (Load Cell)
– Ekstansometreler
– Deformasyon Ölçerler

KALİTE

KONTROL

TESTLERİ


Kazık yükleme, plaka yükleme, ankraj germe testlerinin dijital enstrümantasyonu.

– Birim Deformasyon Ölçerler (Strain Gauge)
– Deplasman Ölçerler (Transducers)
– Yük ve Basınç Hücreleri

TÜNELLER


Tünel kazılarının güvenliğinin teyidi amacı ile aletsel gözlem sistemleri.

– B. Deformasyon Ölçerler (Strain Gauge)
– Yük ve Basınç Hücreleri
– Ekstansometreler
– Su Seviyesi Ölçerler (Piezometre)
– Titreşim ölçerler
– Tünel İzleme Sistemleri