Piezometre

Piezometreler, kaya ve zeminde boşluk suyu basıncını ölçen aletsel gözlem cihazlarıdır.

Bu fonksiyonu ile piezometreler, yer altı suyu seviyesinin belirlenmesinden, drenaj ve geçirimsizlik uygulamalarının efektifliğine, dolgu hızının ayarlanmasından, şev stabilitesi tahminine, yer altı suyu ve boşluk suyu basıncı ile alakalı her türlü konuda tasarımcı ve teknik denetçilere yol gösteren bir araçtır.

Piezometreler ile elde edilen veriler, taşınabilir bir okuyucu veya otomatik veri kayıt sistemleri ile elde edilebilir.

Başlıca Kullanım Alanları:

– Yer altı ve yüzeysel suların takibi
– Boşluk Suyu Basıncı Ölçümü
– Susuzlaştırma Projeleri
– Kuyu Gözlemleri
– Permeabilite Testi
– Slug Testi

Artı Geo’nun Sunduğu Başlıca Piezometre Tipleri

Vibrating Wire

Dayanıklı, derinlik ve uzak mesafelerden etkilenmeden yüksek duyarlılıklı ölçüm imkanı sunan vibrating wire (VW) sensör tipi.

Multi-Point VW

Farklı noktalara yerleştirilmiş VW sensörler ile tek bir sondaj kuyusundan farklı derinliklerde ölçüm imkanı sunar.

High Temp. VW

Özellikle Jeotermal uygulamalara uygun, yüksek sıcaklığa dayanıklı ölçüm imkanı sunar.

Strain Gauge

Yaygın kullanımlı, dayanıklı, yüksek duyarlılıklı ölçüm imkanı sunan Straing Gauge sensör tipi.

Menşei: İngiltere

Bu tiplere ek olarak özel uygulama ihtiyaçlarına bağlı;

– Pnömatik Piezometreler
– Stand-pipe Piezometreler

Sistemin Avantajları

– Hızlı Tepki Süresi
– Dinamik Ölçümlere Uygunluk
– Yüksek duyarlılık
– Kolay okuma
– Otomatikleştirme Opsiyonu