Debi Ölçer – Flowmetre

Debi ölçerler, baraj gövdeleri ve rezervuarlarda akım ve sızmaların tespiti için kullanılmaktadır.

Menşei: İngiltere

Başlıca Debi Ölçer / Flowmetre Tipleri:

Ultrasonic
Flow Monitor

Baraj, nehir, açık drenaj kanallarında derinlik ve su debisi ölçümü.

VW Weir Monitor

Yer altı su seviyesi ölçümü.

Echo Sounder

Deniz tabanı ve deniz altı ölçümleri için offshore ölçüm cihazı.