İnklinometre
İnklinometre Sistemleri; – Şevler, heyelanlar, barajar ve yol dolgularında yatay zemin hareketlerinin– Derin kazı, iksa, şaft ve …
Piezometre
Piezometreler, kaya ve zeminde boşluk suyu basıncını ölçen aletsel gözlem cihazlarıdır. Bu fonksiyonu ile piezometreler, yer altı …
Ankraj Yük Hücresi – Load Cell
Ankraj Yük Hücreleri, zemin ankrajları, zemin çivileri ve kaya bulonlarının uzun dönemli yük takibi ve test aşamasında …
Birim Deform. Ölçer – Strain Gauge
Birim deformasyon ölçerler (strain gauge), çelik ve beton elemanlar üzerine yerleştirilerek, yük, gerilme ve basınç hesaplamalarının gerçekleştirilmesini …
Ekstansometre
Ekstansometreler, zemin ve kayada oturma, kabarma, deplasman ve deformasyonların ölçümünde kullanılan aletsel gözlem ekipmanlarıdır. Başlıca Kullanım Alanları: …
Oturma Ölçer
Oturma Ölçerler, dolgu gövdeli barajlar ve her türlü dolgu altında oturma ve kabarma ölçen aletsel gözlem ekipmanlarıdır. …
Demiryolu İzleme Sistemleri
Yüksek çözünürlüklü, demiryolu izleme sistemleri, ray geometrisindeki değişimleri ölçmek üzere tasarlanmıştır. Özellikle deformasyon beklenen/görülen ve daha detaylı …
Tünel İzleme Sistemleri
Tünel Profili İzleme Sistemi, tünel çeperinde betona monte edilen bir dizi eğim ölçerden oluşur. Sistem hem mevcut …
Veri Toplama Sistemleri
Veri toplama sistemleri, kritik ve yoğun gözlem gerektiren projelerde, aletsel gözlem aletlerine bağlanarak, her türlü sensör çıktısının, …
Kablosuz Veri İletimi
Menşei: İngiltere Vibrating Wire, Analog ve dijital veri çıktılarının uzaktan toplanması için Kablosuz Sistemler: WI-SOS 100 Katalog & …
Okuma Üniteleri
Menşei: İngiltere Vibrating Wire, Analog ve dijital veri çıktılarının okunması için Okuma Üniteleri: MP-12 Çok Amaçlı Okuma Ünitesi …
Basınç Hücresi – Pressure Cell
Basınç hücreleri, çeşitli uygulamalarda basınç ölçümü, basınç dağılımı ve yönününün tayini için kullanılır. Okumalar analog ya da …
Çatlak Ölçer – Crackmeter
Çatlak ölçerler, beton, kaya, zemin veya yapılar üzerindeki yüzey çatlaklarının ve birleşim yerleri arasındaki mesafelerin hassas ölçümü …
3D Çatlak Ölçer – 3D Crackmeter
Geosense 3D Çatlak ölçer, beton ve kayaçlardaki birleşim yerleri ve çatlakların 3 eksende ölçümü için kullanılmaktadır. Elde …
Eğim Ölçer – Tiltmetre
Tiltmetreler, yapılar üzerine yerleştirilen ve yapıdaki çok yönlü hareketi gözlemleyen aletsel gözlem cihazlarıdır. Yapı ve kullanım amacına …
Eklem Ölçer – Jointmeter
Eklem ölçerler (jointmeter), beton kütleler arasındaki derz açıklıklarının gözlemi için kullanılır. Eklem ölçerer, yapı inşa edilirken, her …
Debi Ölçer – Flowmetre
Debi ölçerler, baraj gövdeleri ve rezervuarlarda akım ve sızmaların tespiti için kullanılmaktadır. Menşei: İngiltere Başlıca Debi Ölçer / …
VW Deplasman Ölçer – Transducer
Vibrating Wire tipi transducer’lar, 300 mm’e kadar hassas deplasman ölçümü yapabilen, su geçirmez deplasman ölçüm cihazlarıdır. Transducer’lar …
Termal / Sıcaklık Ölçerler
Menşei: İngiltere Başlıca Termal / Sıcaklık Ölçerler: VW Sıcaklık Sensörü Katalog & Teknik Özelliklerİndir Thermistor Katalog & Teknik …
İnklinometre Borusu
Amaç ve ihtiyaçlara bağlı olarak farklı tip, dayanım ve menşeilerde, tüm inklinometre sistemleri ile uyumlu inklinometre boruları. …