Basınç Hücresi – Pressure Cell

Basınç hücreleri, çeşitli uygulamalarda basınç ölçümü, basınç dağılımı ve yönününün tayini için kullanılır.

Okumalar analog ya da VW (vibrating wire) sensörler vasıtası ile dijital olarak yapılabilir ve veri toplama sistemlerine aktarılabilir.

Menşei: İngiltere & Kanada

Artı Geo’nun Sunduğu Başlıca Basınç Hücresi Tipleri:

NATM Basınç Hücresi

NATM yük hücreleri özellikler NATM metodu (New Austrian Tunnel Method) ile inşa edilen tüneller ve diğer yer altı kazılarında, püskürtme betona gelen radyal ve yüzeysel basınçların ölçülmesi için kullanılır.

Veriler VW tipi sensörler aracılığı ile dijital olarak okunur. Yüksek dayanıma ve hassas okuma kapasitesine sahiptir.

Toplam Basınç Hücresi

Toplam basınç ölçerler, dolgular, tüneller, kazı duvarları ve yapı arayüzlerinde, toplam toprak basıncını (efektif gerilme ve boşluk suyu basıncı) ölçmek için kullanılır.

Veriler VW veya strain gauge tipi sensörler aracılığı ile dijital olarak okunur. Uzun ömürlüdür ve uzaktan okuma alınmasına uygundur.

Push-in Basınç Hücresi

Sürülebilir (push-in) veya Kürek tipi (Spade Type) basınç hücreleri, yatay ve düşey olarak zemine sürülerek, yatay ve düşey basınç ölçümlerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu basınç hücreleri, etütlerde, iksa yapılarına etkiyen yanal basınçlarındaki değişimlerin tespitinde ve farklı geoteknik uygulamaların sebep olabileceği basınç değişimlerinin izlenmesinde kullanılmaktadır.