Birim Deform. Ölçer – Strain Gauge

Birim deformasyon ölçerler (strain gauge), çelik ve beton elemanlar üzerine yerleştirilerek, yük, gerilme ve basınç hesaplamalarının gerçekleştirilmesini sağlayan aletsel gözlem elemanlarıdır.

Strain gauge’ler, donatı çubuklarına, çelik kirişlere, tünel segmentlerine, strut, palplanş ve halatlara yerleştirilebilir. Kazık yükleme testleri, kolon, kiriş, betonarme temellerin aletsel gözlemlerinde kullanılabilirler.

Artı Geo Teknik Enstrümantasyon, yüzeysel, gömülü, kaynaklanabilir ve manşon tipi strain gauge elemanları sağlamaktadır.

Menşei: İngiltere

Artı Geo’nun Sunduğu Başlıca Birim Deformasyon Ölçer (Strain Gauge) Tipleri

Gömülü (Embedment)

Betonda meydana gelen uzun dönemli birim deformasyonların ölçümünde kullanılır.

Yüzeysel (Surface Mount)

Beton ve çelik yapılarda meydana gelen uzun dönemli birim deformasyonların ölçümünde kullanılır.

Kaynaklanabilir
(Spot Weld)

Özellikle, çelik Yapılarda meydana gelen birim deformasyonların ölçümünde kullanılır.

Manşon/Donatı (Rebar)

Betonda meydana gelen birim deformasyonların ölçümünde kullanılır.