Ekstansometre

Ekstansometreler, zemin ve kayada oturma, kabarma, deplasman ve deformasyonların ölçümünde kullanılan aletsel gözlem ekipmanlarıdır.

Başlıca Kullanım Alanları:

– Derin Kazılar
– Temeller
– Barajlar
– Dolgular
– Tüneller
– Şaftlar
– Palplanjlar

Menşei: İngiltere

Farklı amaçlara hizmet eden çeşitli ekstansometre tipleri bulunmaktadır

Rod Tipi
Ekstansometre

Farklı seviyelerde oturma ve deplasmanların ölçümünde kullanılan tipik ekstansometre modelidir.

VW Tipi
Ekstansometre

Dolgular ve dolgu barajlar altında düşey ve yanal deplasmanların ölçümünde kullanılır.

Ankraj Tipi
Ekstansometre

Kaya bulonları ve ekstansometrelerin bir kombinasyonu olup, kaya bulonlarına gelen yükün tayininde kullanılır.

Tünel Profili
İzleme

Tünel çeperinin deformasyonunu izlemek üzere bir dizi rod tipi ekstansometre ve kollardan oluşan sistemlerdir.

Manyetik Tip
Ekstansometre

İnklinometre boruları çevresine yerleştirilen manyetik referanslar vasıtası ile farklı seviyelerdeki oturmanın ölçümünü mümkün kılar.

Packer Tipi
Ekstansometre

Ankrajarda, çevre zeminin enjeksiyondan etkilenmemesi istenen durumlarda kulllanılır.

Manyetik Tip
Okuyucu

Manyetik referansların yerinin tespiti için kullanılır.